screen healthy screen

روبات خانواده سالم

مشاهده سایت

این روبات به سوالات اعضای مختلف اعضای خانواده در زمینه های مختلف نظیر نحوه ارتباط زوجین، ارتباط والدین با کودک، نوجوان و جوان، مشکلات و تنشهای روانی پاسخ می‌دهد.

healthy2
healthy1

شارژ توسکا

برای استفاده از محصولات کاربر محور توسکا می توانید به صورت یکپارچه کارت ھای شارژ توسکا را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که ھر کارت شارژ قابلیت استفاده یک مرتبه ای در یکی از محصولات و خدمات توسکا را دارد . در صورتی که کد شارژ خود را در یکی از محصولات توسکا وارد کردید، کل مبلغ شارژ را می بایست در ھمان محصول ھزینه نمایید.
TOP